HOME>>Achievements

Patents

A method for characterizing the optical anisotropy of van der Waals microcrystal

Authorization time:   2020.03.11

Qing Dai, Debo Hu, Xiaoxia Yang, Chi Li, Ruina Liu, Hai Hu, Mengkun Liu

A Preparation Method of Three Dimensional Structure Materials of Graphene and Ca

Authorization time:   2018.02.27

Zhenjun Li, Feng He, Bing Bai, Xiaoxia Yang, Xiangtian Kong, Xiaohui Qiu, Qing Dai

A Growth Method of Germanium Quantum Dots, Germanium Quantum Dot Composites and

Authorization time:   2017.04.05

Zhenjun Li, Bing Bai, Xiaoxia Yang, Xiaowei Wang, Yingying Xu, Qing Dai, Xiaohui Qiu

A silicon based germanium quantum dot composite structure material, its preparat

Authorization time:   2017.03.01

Zhenjun Li, Bing Bai, Xiaoxia Yang, Mingju Liu, Juan Li, Hai Hu, Xiaowei Wang, Qing Dai, Xiaohui Qiu

A method to improve the field emission properties of carbon nanotubes by using d

Authorization time:   2017.01.18

Zhenjun Li, Feng He, Bing Bai, Xiaoxia Yang, Chi Li, Xiaohui Qiu, Qing Dai

A Growth Method of Germanium Quantum Dots, Germanium Quantum Dot Composites and

Authorization time:   2017.03.13

Zhenjun Li, Bing Bai, Xiaoxia Yang, Xiaowei Wang, Yingying Xu, Qing Dai, Xiaohui Qiu

A porous graphene film field emission cathode

Authorization time:   2016.11.02

Chi Li, Bing Bai, Zhenjun Li, Feng He, Xiaoxia Yang, Xiaohui Qiu, Qing Dai

A preparation method of substrate for infrared spectroscopy

Authorization time:   2020.05.11

Qing Dai, Hai Hu, Debo Hu, Ruina Liu, Bing Bai, Xiaoxia Yang

A field emission electron source composed of carbon nanotube arrays and light ab

Authorization time:   2018.07.16

Qing Dai, Kaihui Liu

Electrical in situ background deduction method for graphene plasmon enhanced inf

Application time:   2018.08.28

Qing Dai, Hai Hu, Debo Hu, Bing Bai, Ruina Liu, Xiaoxia Yang