HOME >> Achievements

Achievements

Graphene-Based Ultrathin Flat Lenses

Xiang-Tian Kong, Ammar A.Khan, Piran R. Kidambi, Deng Sunan, Ali K. Yetisen, Bruno Dlubak, Pritesh Hiralal, Yunuen Montelongo, James Bowen, Stephane Xavier, Kyle Jiang, Gehan A. J. Amaratunga, Stephan Hofmann, Timothy D. Wilkinson, Qing Dai*, Haider Butt*

ACS Photonics, 2015

Carbon nanotube biconvex microcavities

Haider Butt*#, Ali K. Yetisen, Rajib AhmedSeok Hyun Yun, Qing Dai

Applied Physics Letters, 2015

Towards grapheane field emitters

Shuyi Ding#, Matthew T. Cole#*, Chi Li#, Yunhai Zhou, Clare M. Collins, Moon H. Kang, Richard J. Parmee, Wei Lei *, Xiaobin Zhang, Qing Dai*, William I. Milne, Baoping Wang

RSC Advances, 2015